2022 m. rugpjūčio 24–27 dienomis vykusiame tarptautiniame moksliniame renginyje, kuris apjungė 22-ąjį Europos antropologų asociacijos kongresą, 15-ąjį Tarptautinės žmogaus augimo ir klinikinės auksologijos studijų draugijos kongresą ir 5-ąją Tarptautinę evoliucinės medicinos konferenciją, skirtą doktorantams ir jauniesiems mokslininkams (EAA2022-ISGA-ICEM) Gunda Petraitytė pateikė elektroninį stendinį pranešimą „ Molecular investigation of a DNA variant’s pathogenicity: a splice site variant in DYNC1H1“.

 

2022 m. rugsėjo 24–26 dienomis vykusiame XVI Baltijos šalių Laboratorinės medicinos kongrese (BALM2022), kuris šiais metais vyko Taline, Gunda Petraitytė skaitė žodinį pranešimą „Delineation of the genetic causes of rare diseases using NGS and functional studies“.

 

2022 m. rugpjūčio 19-21 dieną prof. dr. Eglė Preikšaitienė tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje "Dismorfologijos vasara 2022" skaitė pranešimą “Novel DNMT3A variant causes Tatton-Brown-Rahman syndrome in a Lithuanian family”.

 

2022 m. birželio 11–14 dienomis vykusioje tarptautinėje Europos žmogaus genetikos draugijos (ESHG2022) konferencijoje Gunda Petraitytė pristatė elektroninį, stendinį pranešimą „ A small deletion in FAS causes splicing disturbances in a patient with suspected ALPS”.

 

2022 m. kovo 25 dieną prof. dr. Eglė Preikšaitienė nuotoliniame moksliniame-praktiniame seminare „Genetika daugiadisciplinėje sergančiųjų retomis ligomis priežiūroje“ skaitė pranešimą „Retų paveldimų ligų integraciniai tyrimai“.

 

2021 m. lapkričio 25 d. Gunda Petraitytė Kaune vykusioje 14-oje nacionalinėje, jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“ skaitė žodinį pranešimą „Retų DYNC1H1 geno variantų patogeniškumo charakterizavimas bioinformaciniais ir molekuliniais metodais“, kuriame trumpai pristatytas ATGC projektas.

 

2021 m. rugpjūčio 28–31 d. Gunda Petraitytė vykusioje kasmetinėje, tarptautinėje, virtualioje Europos žmogaus genetikos draugijos (ESHG) konferencijoje pristatė elektroninį, stendinį pranešimą „Molecular analysis of a novel donor splice site variant in DYNC1H1“, kuriame paminėtas ATGC projektas.